Home Content

 

En hyllning till livet

”Att vara med och utforma en personlig begravning som speglar det den avlidne var i livet – en hyllning till livet helt enkelt – det är alltid vår ambition. Här spelar vår lokala förankring en viktig roll. Vi som arbetar på Hernö Begravningsbyrå bor här i kommunen. Vårt mål är också att så långt det är möjligt samarbeta med lokala leverantörer. Välkommen till Härnösands enda auktoriserade begravningsbyrå!”

Rose-Marie Åkerlund och Staffan Andersson,
Hernö Begravningsbyrå