Bra att komma ihåg

Kom ihåg att säga upp den avlidnes medlemskap i olika föreningar. Tänk på att det kan finnas anledning att kontakta föreningar av andra skäl. En förening där den döde varit aktiv vill kanske sända blommor eller övervara begravningen. Det kan också finnas ett tillgodohavande som ska återbetalas vid dödsfall.

Minneslista

 • Tömma kylskåp och slänga sopor
 • Vattna blommor
 • Ta hand om husdjur
 • Sänka värmen
 • Förebygga inbrott genom att ställa timer mm
 • Hämta tillhörigheter på sjukhuset
 • Meddela hemtjänst och städbolag
 • Meddela hemsjukvården
 • Återlämna handikapphjälpmedel och larm
 • Lämna vapen till polisen
 • Lämna överbliven medicin till apoteket
 • Hämta inlämnad tvätt eller film
 • Samla in reservnycklar 
 • Flytta felparkerad bil 
 • Ändra gravrättsinnehavare till gravar den döde skött om
 • Makulera ID-kort, pass och körkort

En del ordnas automatiskt
Läkaren som konstaterar dödsfallet sänder dödsbevis till skattemyndigheten som också handhar vår folkbokföring. Härifrån meddelas dödsfallet till övriga myndigheter inom stat, kommun och landsting.

Post och reklam
Räkna med att reklam kan komma i den avlidnes namn ett bra tag efter dödsfallet. Det beror på att direktreklamföretagen inte hinner uppdatera sina register så snabbt som man ibland skulle önska.

Försäkringar
Försäkringsbolagen meddelas av olika skäl.
Vissa försäkringar ska upphöra, vissa ska föras över till någon efterlevande eller bara adressändras och 
vissa faller ut i anledning av dödsfallet. Tänk också på specialförsäkringar som är vanliga, exempelvis 
cykel- eller urförsäkringar.

Abonnemang
För att undvika onödiga avgifter är det viktigt att säga upp aktuella abonnemang. Kanske vissa avtal 
också ska överföras på efterlevande.

Banker m.m.
Bankkonton i den dödes namn kan sägas upp först efter det att bouppteckningen är registrerad. Däremot är det viktigt att klippa sönder kreditkort ochbetalkort liksom att meddela kortutställaren.