Försäkringsinventering

Genom Efterhjälpen kan vi kontrollera om det finns tillgångar i försäkringar efter en person som avlidit. Efterhjälpen söker igenom 98,5% av de livförsäkringar som finns på den svenska marknaden och skickar en rapport till begravningsbyrån.

Utbetalningar från försäkringsbolag fungerar många gånger inte per automatik vid dödsfall. Stora belopp betalas inte ut – för att ingen begär dem! Pengar som anhöriga har rätt till.

Idag finns ett stort antal försäkringsbolag i Sverige. Det är därför inte någon lätt uppgift att spåra försäkringar om det inte finns anvisningar från något försäkringsbolag.

Genom vårt samarbete med Efterhjälpen, och tjänsten Försäkringsinventering, så har ni nu möjlighet att få en komplett översikt och sammanställning av de försäkringar som finns. Efterhjälpen levererar en trygghet för er genom att säkerställa att allt försäkringsinnehav som kan betalas ut verkligen kommer er tillhanda.

Efterhjälpen söker av 98,5 % av den svenska livförsäkringsmarknaden. Svar erhålles inom tre veckor, då en sammanställning skickas till dödsboets företrädare.

Kostnad 1.500 kr
Kan även utföras under livets gång för att undersöka sitt livskydd.