Val av begravningsceremoni

En av de första saker du har att ta ställning till är vilken form av begravningsceremoni som ska hållas. Önskar ni en kyrklig eller borgerlig begravning eller någon annan form av ceremoni?

Kyrklig begravning
Kyrklig begravning är den begravningsceremoni som fortfarande är vanligast i Sverige. Om den utförs med en präst i svenska kyrkan som officiant, och därmed enligt kyrkans ordning, kallas ceremonin mer officiellt begravningsgudstjänst.

Borgerlig begravning
En borgerlig begravningsakt är en ceremoni som kan utformas helt fritt efter den avlidnes eller de anhörigas önskemåloch kan förrättas i begravningskapell, annan lokal eller ute i naturen.

Staffan Andersson på Hernö Begravningsbyrå har lång erfarenhet som borgerlig officiant vid begravningar.

Ceremonier enligt andra trossamfund
Andra trossamfund har sina speciella begravningsceremonier som kan äga rum i samfundets lokal eller i allmänna gravkapell.

Som auktoriserad begravningsbyrå har vi stor respekt för de olikheter som är knutna till olika religioner och kulturer och hjälper dig oavsett vilka önskemål du har.